Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Wistin Camilleri (1885 - 1979 )

Wistin Camilleri twieled ir-Rabat Għawdex fl-1885 minn genituri Zwieten. Sa minn ckunitu wera ħegga artistika u kien jagħmel il-pasturi tat-tafal u jmur ibiegħom it-Tokk għal tlett ħabbiet -il wiehed. F'zgħozitu, Wistin beda jitgħallem l-istudju tal-arti fis-Seminarju ta' Ghawdex. Min hemmhekk kompla jistudja fl-iskola tal-arti fil-belt Valletta taht il-Bormliz Guzeppi Duca u aktar tard taht il-pittur famuz Guzeppi Cali'. Imbagħad għamel sentejn jistudja Ruma.

Lejn is-sena 1909 fetah l-istudju tiegħu fir-Rabat Ghawdex minn fejn baqa' jahdem sa mewtu. Ta' hmistax-il sena, Wistin hadem l-istatwi ta' San Pietru u San Pawl fil-gebel għal fuq il-fontispizju tal-knisja tal-Kapuccini ta' Ghawdex. Kien wiehed mill-ewwel artisti li esperimenta bl-uzu tal-konkos. Hadem f'din il-midja l-istatwi ta' Sant' Anna u San Gwakkin għall-Qala. Wistin hadem ukoll fil-gebla Maltija u tiegħu hija l-iskultura kollha fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. F'Din il-knisja hemm madwar 1800 disinn skulturali differenti inkluz il-grupp ta' appostli ukoll mahdumin fil-gebel.

Wistin jibqa magħruf l-aktar għall-ammont ta' kurcifissi li gie mitlub jahdem. Fil-fatt ha l-laqam ta' Wistin tal-Kurcifissi. Hadem wiehed maestuz għall-vara l-kbira tal-Katidral t'Ghawdex. Hadem ukoll diversi kurcifissi għas-socjeta tal-M.U.S.E.U.M. Jingħad li Dun Gorg, illum San Gorg Preca kien jagħti pariri lin-nies biex għal Kurcifiss devot isaqsu għal Wistin t'Ghawdex.

Fost il-vari tal-Gimgħa l-Kbira li hadem, wiehed isemmi l-aktar Monument magħruf gewwa Malta jigifieri dak tal-Mosta li ddisinja u hadem għalih il-korp ta' Kristu mejjet u t-tmien angli li jdawruh. L-ahhar xogħol li hadem huwa meqjus l-kapulavur tiegħu u dan hu l-grupp statwarju tat-tradiment ta' Guda li għamel għall-Parrocca tan-Naxxar fl-1975 fl-eta' ta disgħin sena. Ghall-katidral t'Ghawdex, minbarra l-vara l-kbira, hadem id-duluri u d-difna li hija xogħol originali għall-ahhar. Ghall-Parrocca ta' San Gorg Ghawdex hadem il-Veronika, il-figuri tal-vara l-Kbira (aqta' l-kurcifiss) u l-angli tal-Monument. Ghandu aktar xogħol imxerred ma' Malta u Ghawdex.

Wistin Camilleri gie onorat mill-Papa Pawlu VI u mogħti t-titlu ta Kommendatur mill-Ordni tal-Kavallieri ta' San Gwann. Huwa miet nhar l-Erbgħa ta' Lulju 1979 fl-eta' sabiha ta' 94 sena.  

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com


×
Drag and Drop
The image will be downloaded