Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Saverio Laferla  (c1710-1761)

Saverio Laferla jingħad li kien barbier qabel ma tħajjar jitgħallem l-arti tal-iskultura. Huwa tgħallem is-sengħa tal-kartapesta mingħand xi mgħallem Sqalli u huwa kkunsidrat bħala l-ewwel statwarju Malti li uza din il-midja f'pajjizna.

Jidher li l-arti ta' Laferla ntogħgbot sewwa għaliex kienu diversi l-Parrocci li kkummisjonaw xogħol lilu. Laferla ħadem l-ewwel vari tiegħu għall-Fratellanza tal-Kurcifiss tal-Belt li tagħha kien ukoll fratell. Dawn kienu l-Ort, ir-Redentur, il-Veronika, il-Vara l-Kbira u d-Duluri li nqiesu li nħaddmu bejn l-1730 u l-1741.

Wara tal-Belt, Laferla gie kkummissjonat jaħdem xi vari għal Ħaż-Żebbuġ. L-istoriku Żebbuġi Dun Salv Ciappara fil-ktieb tiegħu Storia del Zebbug e sua Parrochia jgħidilna li fl-1742, mastro Saverio Laferla ħadem l-istatwi tad-Duluri (li għadha tintuza sal-lum), tal-Veronika, ta' San Gwann l-Evangelista u ta' San Vincenz de Paule.

Kien imiss il-Parroċċa tan-Naxxar li tgawdi mill-opri ta' dan l-istatwarju. Fl-1751 ħadem għal dan il-lokal, l-istatwa ta' Kristu Rxoxt. Sentejn wara jigifieri fl-1753, Laferla tħallas 70 skud għall-vari tal-Ort u l-Marbut. Għalkemm m'hemm xejn dokumentat, nissoponu li dan l-istatwarju ħadem aktar vari għal din il-Parrocca fosthom il-Vara l-Kbira li għadha toħroġ fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira sal-lum u li ħafna jattribwuha lilu.

Saverio Laferla għadda għall-ħajja ta' dejjem fid-19 ta' Jannar tal-1761.  

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2013

www.goodfridaymalta.com

 

×
Drag and Drop
The image will be downloaded