Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Salvatore Psaila  (1789 - 1871)

Salvatore Psaila twieled f’Bormla fl-20 ta’ Jannar 1789. Minn eta’ żgħira dejjem wera x-xeħta lejn l-arti ta’ l-iskultura. Bħal Xandru Farrugia u Pietro Paolo Azzopardi, ġie fdat f’idejn l-iskultur bravu Mariano Gerada li kellu l-ħanut tax-xogħol ġewwa Bormla.

Fost ix-xogħol li għamlu isem lil Psaila ma nistgħux inħallu barra il-Vara titulari ta’ Sant’Elena (ritratt) ta’ Birkirkara li hi meqjusa bħalha opra artistika. Insemmu wkoll il-Vara tal-Madonna tal-Karmnu li skolpixxa fl-injam għall-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu taż-Żurrieq fl-1842.

 Għal Ġimgħa l-Kbira, Psaila ħadem  żewġ vari biss,  il-Marbut u l-Ecce Homo għall-Birgu fl-1831 li bihom ukoll wera l-ħila tiegħu. Fl-1833 ħadem għall-istess Parrocca, il-Vara ta’ Kristu Rxoxt kunsidrata bħalha waħda mill-isbaħ fil-gżejjer Maltin.

Salvatore Psaila ħalla dan il-wied ta’ dmugħ fl-1871.

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com


×
Drag and Drop
The image will be downloaded