Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Renzo Gauci (1959 -         )

Is-Sur Renzo Gauci twieled Hal Tarxien fid-29 ta’ Marzu 1959. Ix-xeħta għall-arti dehret fih sa minn ċkunitu u sab l-inkoraġġiment tal-ġenituri tiegħu billi pprovdewlu dak kollu li kien meħtieġ għat-tpinġija u l-mudellatura. Ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ De La Salle imbagħad trawwem fl-iskola ta’ l-Arti ġewwa l-Belt Valletta taħt id-direzzjoni ta’ Carmelo Schembri u John Pace u għad-disinn taħt l-iskultur Censu Apap, Anton Calleja u Joseph Cassar. Kienu diversi l-artisti fosthom Antonio Buhagiar li tawh pariri siewja biex mexa ‘l quddiem fil-karriera tiegħu. Intefa’ fuq ix-xogħol tal-kartapesta sa mill-1979.

Renzo huwa l-aktar magħruf għall-iskultura fl-injam u għar-restawr iżda ħa wkoll fama mad-dilettanti tal-festi għall-istatwi tal-kartapesta li kellu l-kapaċita’ jsawwar.

Bħala xogħol ta’ skultura, nistgħu nsemmu l-bradella tal-vara tal-Madonna tal-Karmnu għall-Parroċċa tal-Fgura, in-niċċa għall-vara ta’ Marija Reġina fil-Marsa u xogħol ieħor għall-Knisja tal-Madonna tal-Pilar fil-Belt Valletta.

Iżda żgur li Renzo huwa l-aktar marbut mal-Ġimgħa l-Kbira. Tista’ tgħid li l-vari kollha tal-Għargħur u Ħal Luqa raw l-id tiegħu.Filwaqt li ħadem numru minnhom mill-ġdid, ħa ħsieb li jirrestawra l-kumplament. Xogħol ieħor ta’ dan l-iskultur huma l-istatwi tar-Redentur u Kristu mejjet għar-raħal tal-Għasri f’Għawdex u Duluri għall-kappella tal-Ittrija f’Binġemma. Gauci għamel ukoll restawr fuq għadd ta’ vari għall-Parroċċi tal-Mosta u l-Birgu. Tiegħu ukoll huma l-istatwi ta’ Kristu Rxoxt fil-knejjes ta’ Agostinjani f’Ħal Tarxien u r-Rabat.


L-Iskultur Renzo Gauci għamel diversi disinji għal xogħol ta’ rakkmu li jakkumpanja l-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira. Fosthom insemmu s-seba’ kelmiet ta’ Kristu, il-bandalora tal-Passjoni u dik tal-S.P.Q.R. għall-Għargħur u disinji għar-rinnovazzjoni tal-Monument għall-Knisja ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi. Xogħol bikri tiegħu kienu l-Ajkla Rumana u s-seba’ plakki bis-seba’ kelmiet li jakkumpanjaw il-purċissjoni li toħroġ mill-Bażilika ta’ l-Isla.

Renzo Gauci għamel diversi xogħolijiet oħra ta’ skultura li jinsabu f’kollezzjonijiet Privati.

 

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com


×
Drag and Drop
The image will be downloaded