Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Pietro Paolo Azzopardi (1791-1875)

Pietro Paolo Azzopardi twieled il-Belt Valletta fl-1791, fl-istess sena li twieled l-istatwarju kontemporanju tiegħu Xandru Farrugia. Fi tfulitu familtu marret toqgħod Bormla u Pietro Paolo ġie fdat f’idejn l-imgħallem statwarju Marjanu Gerada li mingħandu tgħallem is-sengħa.

Skond l-istoriku P P Castagna, Azzopardi beda l-karriera tiegħu billi skultura għadd ta’ puleni għal fuq l-iġfna. Lejn il-bidu tas-seklu dsatax imbagħad, ittanta jaħdem xi xogħol fil-ġebla Maltija. F’din il-midja, ħadem Redentur għal Hal Għaxaq (1808) meta kellu biss sbatax il-sena u Santa Katerina għaz-Zurrieq fl-1816.

Madankollu, jidher car li Azzopardi kien jippreferi jiskultura fl-injam.Kien zmien meta d-domanda għall-istatwi fl-injam kienet kbira ħafna u Pietro Paolo gawda minn din is-sitwazzjoni. Ġie kkumissjonat biex jaħdem il-Madonna tar-Ruzarju għal Bormla fl-1828 u dan ix-xogħol ghen biex kabbar l-isem tiegħu.

Dan l-istatwarju huwa magħruf għal ħafna xogħlijiet ta’ vari tal-Passjoni. Għall-Franġiskani Minuri tal-Belt magħrufa aħjar bħala ta’Ġiesu, ħadem il-vara tal-Marbut (c1831) meqjusa opra tal-arti u hemm minn jattribwixxi lilu anki l-Ecce Homo. Għal Bormla ħadem il-Marbut u l-Ecce Homo (bejn l-1838-1841) u r-Redentur (1855-8).

Azzopardi irnexxielu jiġbed l-ammirazzjoni tal-Għawdxin b’numru ta’ xogħlijiet li għamel bejn l-1830 – 1850. Għall-Bazilika ta’ San Ġorġ, ħadem il-Vara titulari ta San Ġorġ martri fl-1839 (ritratt) kif ukoll il-kurcifiss tal-vara l-Kbira (1848) u għax-Xewkija, il-vara titulari ta’ San Ġwann il-Battista  fl-1845.

Xogħlijiet oħra ta’ Azzopardi jinkludu il-Vara tal-Bambina għall-Mellieħa (1853), Sta Agata għal Bormla (1846) u San Mikiel Arkanġlu għal Ħal Qormi (1865).  Skond  P P Castagna, Il-ħila artistika ta’ Pietro Paolo Azzopardi sa ġiet rikonoxxuta mir-Re Ferdinandu II ta’ Napli li appuntah skultur tiegħu.

Pietro Paolo miet fl-24 t’Ottubru 1875 fl-eta’ ta’ 84 sena’ .

Copyright - Marco Saliba - Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com


×
Drag and Drop
The image will be downloaded
0