Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Michael Camilleri Cauchi (1951 - 0000)

Michael Camilleri Cauchi, bin l-istatwarju magħruf Wistin Camilleri twieled il-Belt Vittorja fit-tlieta ta’ Frar 1951 . Ħa l-edukazzjoni tiegħu l-ewwel fil-Liceo t’Għawdex imbagħad fl-Istitut Tekniku fejn studja l-arti u akkwista ċ-ċertifikati IT u GITC tas-City and Guilds. Għallem is-sengħa tal-iskultura fl-injam u fit-tafal fl-iskola tal-arti f’Għajnsielem li ġġib l-istess isem ta’ missieru.

F’żogħżitu tħarreġ fis-sengħa tal-iskultura ma’ missieru kif ukoll ma Giuseppe Galea, il-Professur Emvin Cremona u John Robinson. Michael ma damx ma wera l-ħiliet artistiċi tiegħu u ġie mqabbad jagħmel għadd kbir ta’ xogħlijiet kemm għall-knejjes kif ukoll monumenti għal postijiet pubbliċi. Fost ix-xogħol fil-knejjes nistgħu nsemmu l-iskultura fil-ġebla fis-Santwarju Ta’ Pinu, il-koppla tal-Knisja Parrokjali t’Għajnsielem u skultura fl-injam għall-knisja tan-Nadur, kollha f’Għawdex. Għamel ukoll restawr f’diversi knejjes oħra fosthom fil-Bażilika ta’ Sant’Elena, Birkirkara, fil-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Bormla, fil-Knisja tas-Salvatur ta’ Ħal Lija u fil-Knisja ta’ San Nikola fis-Siġġiewi.

L-istatwi ta’ Michael huma mxerrdin ma’ Malta u Għawdex kollu. Fosthom insemmu l-vara titulari ta’ San Duminku għall-Knisja tal-Lunzjata tal-Patrijiet Dumnikani fil-Birgu (1986 - ritratt lemin), l-istatwa tas-Salvatur għall-Għasri (1982), Sant’Elena għall-Għaqda Mużikali Duke of Connaught ta’ Birkirkara u ħafna statwi oħra li jżejjnu l-pjazez tagħna fil-ġranet tal-festi.

Imma Michael Camilleri Cauchi żgur li se jibqa’ magħruf għall-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira li kien u għadu jaħdem. Kif jidher f’paġni oħra f’dan is-sit, dan l-istatwarju ħadem vari għal disa’ Parroċċi fejn toħroġ il-Purċissjoni fosthom f’Raħal Ġdid fejn ħamsa mill- għaxar vari huma xogħlijiet tiegħu. L-aktar vara riċenti ta’ Michael hija l-Ort għall-Bażilika ta’ San Ġorġ tal-Belt Vittorja li ħarġet għall-ewwel darba fil-Purċissjoni tal-2009. Matul is-snin Michael għamel ħafna xogħol ta’ restawr fuq diversi vari kemm titulari kif ukoll tal-Ġimgħa l-Kbira. Minbarra f'Malta, is-Sur Camilleri Cauchi għandu xogħlijiet mxerrda f'diversi pajjizi oħra fosthom fl-Italja, l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Amerka, l-Kanada u l-Awstralja.

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com


×
Drag and Drop
The image will be downloaded