Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Untitled Document

Il-Kurċifiss

Il-Kurċifiss devot li matul is-sena jkun espost għall-qima tal-fidili fuq l-Artal tal-Kappellun kien regalat lill-knisja fl-1948 minn  iben Il-Qala, l-Avukat  Anton Buttiġieġ li żmien wara ġie maħtur bħala t-tieni President tar-Repubblika ta’ Malta. Il-Kurcifiss minqux fl-injam sar mid-ditta Ferdinando Stuflesser ta' Bolzano fl-Italja.

Bħala opra tal-arti dan il-Kurċifiss hu xogħol ta’ kalibru għoli u żgur li wieħed mill-oggetti l-aktar prezzjużi li jgħanu lill-Knisja tal-Qala. Inħadem fil-fabbrika ta’ Ferdinando Stuflesser f’Ortisei, qrib Bolzano fl-Italja ta’ fuq, reġjun magħruf sew għall-ħila artistika ta’ niesu fix-xogħol tal-injam. Fil-fatt, dan il-Kurċifiss gie minqux minn zokk ta’ siġra tal-qastan u għajr għad-dirgħajn li nħaddmu separatament, huwa bicca waħda skolpita bl-idejn minn xi ħadd ta’ sengħa kbira.

Jippreżentalna l-figura ta’ bniedem li minkejja s-sinjali ċari ta’ vjolenza fuq ġismu kollu u minkejja l-mewt ħarxa li sofra, jidher mistrieħ u sodisfatt bil-biċċa xogħol iebsa li rnexxielu jwettaq u li swietlu sa l-aħħar qatra demm. Fl-istess ħin, il-kulur oskur tal-injam joħloq atmosfera ta’ niket u devozzjoni kbira.

Meta fil-Qala bdiet issir il-Via Sagra, dan il-Kurcifiss kien jinħareġ proċesjonalment flimkien mal-vara tad-Duluri u l-Korp ta' Kristu Mejjet. Dan kien jintrama fuq bradella flimkien mal-figura tal-Madonna u ta' San Ġwann li jidhru aktar l-sfel, iżda wara xi żmien ġie deciż li jinħareġ waħdu minħabba li kien jistona peress li mhux miżbugh. Riċentement ġie deciż li ma jibqax jintuża fil-purċissjoni għaliex kienet qed issirlu ħsara kemm biex jiżżarma mil-artal tiegħu u anke waqt il-purċissjoni.

 

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2014 (www.goodfridaymalta.com)

×
Drag and Drop
The image will be downloaded