Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Gerolamo Dingli  (1911- 1994)

Gerolamo jew Glormu Dingli twieled l-Imqabba fl-1911 izda ghex u hadem ir-Rabat Malta. .. Mindu kien zghir, deher li kellu passjoni u talent biex jimmudella. Kien jattendi l-iskola tal-Arti tal-gvern u tghallem taht Anton Micallef.

Dingli hakem ix-xena artistika f'nofs is-seklu ghoxrin. L-aktar li hadem kien xoghol fil-kartapesta, xoghol dekorattiv u statwi kemm ghall-knejjes kif ukoll ghal djar privati. Hadem kemm vari mudelli kif ukoll kopji ta' vari ezistenti ghad-devoti privati u ghamel bosta xoghol ta' restawr. Bhala vari titulari, huwa hadem Santa Marija Assunta ghal tas-Samra, Hamrun (1967) u l-Madonna ta' Fatima ghal G'Mangia (1971) it-tnejn fil-kartapesta.

Kien aktar attiv fil-qasam tal-Passjoni u l-qawmien ta' Kristu. Hadem il-vari tal-Irxoxt ghal Haz-Zebbug (1975), Mosta (1976), Qormi San Bastjan (1981) u l-Gharghur (1983). Ta' min jghid li l-Irxoxt ta' Haz-Zebbug huwa mahdum differenti mit-tlieta l-ohra Dingli ittrasforma l-qabar soltu rhamat u mzejjen bi skultura ghal wiehed modern u semplici f'forma ta' kaxxa rettangolari miksija bil-gibs u mizbugha b'kulur kannella fil-griz.

Ghall-purcissjonijiet tal-Gimgha l-Kbira, Glormu Dingli hadem tliet vari tat-tradiment ta' Guda ghall-Mosta (1963), Hal Luqa (1973) u Haz-Zebbug (1978). Ghal Haz-Zebbug hadem il-vara ta Gesu mghejun minn Xmun ic-Cirinew (1964) li bhalha hawn biss iz-Zejtun (xoghol Taljan) u Hal-Qormi fejn Ic-Cirinew gie integrat fil-vara tal-Veronika. Dingli hadem ukoll id-Duluri ghan-Naxxar (1965) u l-Imsida.

Gerolamu Dingli halla din id-dinja fis-26 ta' Mejju 1994.

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2012

www.goodfridaymalta.com


×
Drag and Drop
The image will be downloaded