Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Biblijografija u Riferenzi

Il-Purcissjonijiet Tal-Gimgha L-Kbira F'Malta U Ghawdex, Kittieba Diversi, Pubblikazzjoni Indipendenza

Il-Gimgha L-Kbira F'Malta, Brian Bonnici

Dell is-Salib Fil-Gzejjer Maltin, Brian Bonnici

Lis Storia ta' Malta bil Gzejjer Tahha, P P Castagna (1890)

Studies in Maltese Folklore, Joseph Cassar Pullicino

Teżori fil-Knejjes Maltin, Tony Terribile (Publikazzjoni PIN)

L-Istatwi Titulari u l-Istatwarji Taghhom, Guido Lanfranco

Folklor - Ġabra ta' kitba minn membri ta' l-Għaqda Maltija tal-Folklor, editjat minn Guido Lanfranco

Il-Vari Tal-Gimgha l-Kbira Ta' Malta u Ghawdex, Joseph Grech

Heritage - An encyclopedia of Maltese culture and civilisation

Il-Gimgha Mqaddsa f'Bormla, Carmel Galea Scanura

Il-Gimgha l-Kbira fl-Isla, Mario Caruana u Fabian Mangion

Il-Gimgha l-Kbira F'Haz-Zebbug, Joseph Mizzi, Sebio's Photo Studio

Il-Purcissjoni Tal-Gimgha L-Kbira Naxxar, Paul Catania, Rev C. Catania

Il-Purcissjonijiet Tal-Gimgha Mqaddsa fil-Parrocca San Gorg, Hal Qormi, Dr Joseph F. Grima

Good Friday Procession at Qormi Malta, Rev Joachim Schembri

Good Friday Procession Mosta, Joe Borg

Artisti li ħadmu għar-Rotunda tal-Mosta, Joseph G.M. Borg

Il-Mosta Ġrajjietha u Niesha, F. Deguara

Il-Mosta, il-Mostin u r-Rotunda tagħhom matul iż-żminijiet, George Cassar - Joseph G.M. Borg

The Gozo Cathedral and Cathedral Museum, History and Guide

The Good Friday Procession Xagħra Gozo, L. Camilleri

The Iconography of the Maltese Good Friday Processional Statues: Their Development between 1960 and 1984, article by Dr Joseph F. Grima

Karlu Darmanin - Mitt sena mill-mewt tieghu, Artiklu ta' Edward Azzopardi B.Ed (Hons) mehud mill-programm tal-festa 2009 tal-Banda Peace Naxxar

Diversi artikli ppublikati tul is-snin fil-ġurnali 'Il-Mument', 'It-Torċa', 'The Sunday Times',

Arkivji Parroċċa tan-Naxxar

Several Parishes' Websites and Publications