Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Ritratti

Home
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

Ta' kull sena fil-gżejjer Maltin, iż-żmien tar-Randan iġib miegħu kullana mżewwqa ta' ċelebrazzjonijiet Liturġiċi, Purċissjonijiet, wirjiet u attivitajiet diversi b’turija tad-devozzjoni lejn l-akbar ġrajja fl-istorja tal-bniedem, dik tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta' Sidna Gesu Kristu.


Mal-milja taż-żmien, missirijietna stinkaw b’tant ħeġġa u mħabba biex isebbħu l-knejjes tagħna b’opri artistiċi għal matul dan iż-żmien Qaddis.


L-Għan tagħna hu li niġbru flimkien tagħrif komprensiv fuq l-iżvilupp tal-kult marbut mal-Ġimgħa Mqaddsa fil-gżejjer tagħna u nesponu għall-apprezzament tiegħek il-wirt storiku li ħallewna l-istatwarji, skulturi u artisti kemm tal-passat kif ukoll kontemporanji. Fis-sit għandek issib ġabra ta’ kontribuzzjonijiet ta’ esperti f’oqsma diversi bħall-fidi, storja u tradizzjonijiet, arti u kultura.


Grazzi talli għoġbok iżżur dan is-sit u napprezzaw kull suġġeriment li jogħoġbok tgħaddilna biex nkomplu ntejjbuh.

Religjon u Fidi

Il-Vari mill-Qrib (Full-size Close-ups)

Testimonjanzi