Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Il-Vari Tal-Ġimgħa L-Kbira F'Malta

L-Arti, it-Tradizzjonijiet u l-Fidi fil-festi tar-Randan Imqaddes

IL-VARI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA F'MALTA

Antonio Mifsud  'In-Najci'  (1760-1830)

Antonio Mifsud magħruf bħala 'In-Najċi' twieled il-Mosta fl-1760 iżda ħadem għal ħafna żmien fil-Belt Valletta. Dan l-istatwarju kien imfittex ħafna fi żmienu għax-xogħol fil-kartapesta. Kien għadu żmien bikri għall-uzu ta' din il-midja u Mifsud kompla fejn halla Saverio Laferla.

L-istoriku P.P. Castagna jirreferi għall-Mifsud bhala 'modellatur u dilettant tal-kartapesta' u jgħid li bejn l-1824 u l-1826 ħadem xi vari għal Ħaż-Żebbuġ u għamel diversi mudelli ta' statwi oħra fosthom ta' Zammitellu (1823) u Hastings (1827). Għal-Ħaż-Żebbuġ ħadem l-istatwi tal-Marbut u tal-Ecce Homo li għadhom jintuzaw illum għalkemm biz-żieda ta' aktar figuri magħhom li nħaddmu aktar tard. Tan-Najċi ukoll hija l-Vara l-Kbira tal-istess Parroċċa li hija kkunsidrata fost il-kapulavuri ta' dan l-istatwarju.

Fl-istess żminijiet, Mifsud gie kkumissjonat mill-Arċikonfraterita' ta San Ġuzepp tar-Rabat biex jaħdem xi vari. Dawn kienu L-Ort (1825) li għadu jintuza sal-lum u l-Ecce Homo (1824) li nbidel fl-1984.

Huwa probabbli li Mifsud ħadem aktar vari għal lokalitajiet oħra imma d-dokumenti dwarhom intilfu mal-milja taż-żmien. In-Najċi miet fl-1830.

 

Copyright - Marco Saliba Adrian Sammut 2013

www.goodfridaymalta.com

 

0